Algemene voorwaarden HuisHurenIbiza


Algemeen

Huishurenibiza.nl is onderdeel van One of a Kind Travel. gevestigd op aan de Overtoom 197 in Amsterdam, Nederland, geregistreerd met KVK nummer 51658291. Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten die online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door een reservering te maken via onze website, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

One of a Kind Travel is een tussenpersoon en zal voor u reserveringen uitvoeren met betrekking tot accommodatie, vervoer en eventueel activiteiten. Wij stellen tevredenheid voorop! Heeft u klachten dan willen wij dit graag persoonlijk met u behandelen om tot een goede oplossing te komen.


Stichting Garantiefonds Reisgelden

One of a Kind Travel is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.


Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij (One of a Kind Travel via haar website www.huishurenibiza.nl) een online platform aan waarop eigenaren van vakantiewoningen op Ibiza (logiesvertrekkers) hun huis kunnen plaatsen om hun woning voor vakantieverhuur aan te bieden en waar u als bezoeker van onze website reserveringen kunt maken. Als u een reservering maakt via HuisHurenIbiza.nl, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met de logiesverstrekker van wie u de woning huurt. Wij zullen uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de logiesverstrekker.

Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (bijv. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.


Betaling

Nadat u ons boekingsformulier heeft ingevuld, wordt de vakantiewoning (na goedkeuring van de logiesverstrekker) voor u gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per email naar u opgestuurd. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons zo snel mogelijk weten. Nadat u van ons de bevestiging van de reservering van de woning heeft ontvangen, dient een aanbetaling van 30% of 50% van de huurprijs van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Deze aanbetaling dient binnen 4 dagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De overige 70% of 50% van het uitstaande bedrag dient vóór 6 weken voor vertrek op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Voor reserveringen binnen 6 weken voor vertrek dient een spoedoverboeking gemaakt te worden, en dient het bedrag binnen 24 uur op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wij hebben het recht de boeking dan te annuleren.

Het is mogelijk om met creditcard of via PayPal te betalen, maar daarvoor berekenen we 1,95% transactiekosten bovenop de aangegeven huurprijs.


Borgsom

De borg dient betaald te worden per bankoverschrijving of contant/per creditcard op de dag van aankomst. Het exacte bedrag van de borg en de manier van betalen staat aangegeven op de de betalingsopdracht die u ontvangt als u een woning via ons heeft geboekt. De borg zal binnen 1 week na de dag van vertrek terug aan u worden overgemaakt als de borg per bankoverschrijving is voldaan of op de dag van vertrek worden terug gegeven als u bij aankomst de borg heeft betaald. U ontvangt de gehele borg terug als de woning nog in dezelfde staat verkeerd als toen u aankwam; d.w.z. zonder schade, netjes, en de sleutel vóór 10 uur aan de betreffende conciërge van de woning is ingeleverd.

Mocht er schade aan de woning zijn aangetroffen dan kan het voorkomen dat we de borg wat langer vast moeten houden totdat de exacte kosten van de schade zijn vastgesteld.

Als u aankomt vragen wij u om gelijk uw woning te controleren; als er schade is meldt dit dan direct aan uw contactpersoon, anders zullen wij de schade in rekening brengen vermeerderd met een tarief van €25,-. Mocht er schade ontstaan tijdens uw verblijf, neem dan meteen contact op met uw contactpersoon, zodat zij de schade kan bekijken en de kosten berekend kunnen worden.


Bedlinnen en handdoeken:

Bedlinnen en handdoeken zijn ingebrepen bij de huur van het huis. Badhanddoeken dient u zelf mee te nemen.


Aansprakelijkheid One of a Kind Travel

Indien door onvoorziene omstandigheden One of a Kind Travel wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal u een gelijkwaardig huis worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is of als u dit aanbod niet accepteert, zal One of a Kind Travel de reeds betaalde huursom terugbetalen zonder enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gemaakte afspraken, zullen wij eventuele schade vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ons is toe te rekenen omdat:

  • de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger; of
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.

One of a Kind Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan in of rondom de woning. Tevens is aansprakelijkheid uitgesloten voor veranderde omstandigheden in of bij de gehuurde woning, die buiten de schuld van One of a Kind Travel zijn opgetreden. Hieronder vallen ook bouwwerkzaamheden. Alle via One of a Kind Travel verhuurde woningen zijn strikt bedoeld voor vakantie. Professionele fotografie en party's of bruiloftsfeesten in en om de woning zijn alleen na uitdrukkelijke toestemming van One of a Kind Travel geoorloofd.


Aankomst en Vertrek

De huizen zullen beschikbaar zijn ná 15.00 (soms 16.00) uur op de aankomstdag tenzij anders staat aangegeven bij de beschrijving van het huis op onze website. Op de dag van vertrek, zult u uit moeten checken vóór 10.00 uur en de sleutel moeten inleveren bij de housekeeper. Houdt u zich alstublieft aan deze voorwaarden, zodat wij een goed functionerend systeem kunnen behouden. In het geval dat u niet tijdig het huis verlaat zullen we hiervoor het eerste uur € 50,- en daarna per half uur € 150,- van uw borg inhouden.


Feesten / partijen / geluidsoverlast

De Ibiza Actual regeling verbiedt de productie, uitvoering of organisatie van privé feesten in huizen. Als er feesten worden gehouden zonder het de eigenaren en ons agentschap te laten weten, zullen alle klachten, boetes, betalingen en eventuele ontruiming van het huis die hiervan het gevolg zijn, op rekening van de huurder komen; hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere vormen van geluidsoverlast. Het organiseren van feesten zonder voorafgaande goedkeuring van onze kant, kan ook betekenen dat wij de gehele borg zullen inhouden.


Autoverhuur

Bijna al onze accommodaties zijn gelegen in buitengebieden. Om deze locatie te bereiken is er vervoer nodig. Openbaar vervoer is meestal niet aanwezig, of weinig frequent. En de taxi is erg beperkt, vooral als het gaat om het platteland en de weg uitleggen per kaart. Wij raden u aan om een auto vooraf te huren bij bedrijven met lokale kantoren om onaangename problemen te voorkomen. Wij hebben onze eigen autoverhuurpartner en tarieven; als u hier geïnteresseerd in bent, neem dan contact met ons op of kijk op onze autoverhuur pagina. U tekent bij het afhalen van de auto de huurovereenkomst van het verhuurbedrijf, Wij raden u aan deze goed door te lezen om verrassingen te voorkomen. Een geldig rijbewijs is uiteraard verplicht. Als wij een auto in een bepaalde klasse reserveren houdt dit geen garantie voor een bepaald type in, tenzij anders is overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan met betrekking tot de huur van uw auto. Dit is iets tussen u en het autoverhuur bedrijf. Wij zijn tussenpersoon en helpen u slechts met de reservering van de auto.


Mobiele telefoons

In de meeste woningen is geen telefoon aanwezig. Wij raden u aan een mobiele telefoon mee te nemen, zodat u ten alle tijden contact kunt opnemen als er iets is of als u iets nodig hebt.


Afval verwijdering

Het is verplicht elke dag uw afval te verwijderen. U vindt de containers aan hoofdwegen en -kruisingen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat de accommodaties gelegen zijn in de landschappelijke gebieden en dat, als u de afval laat liggen, er ongedierte op af kan komen. Op de dag van vertrek bent u er dan a.u.b. zeker van dat u geen vuilnis achter laat, anders brengen wij hier € 100,- voor in rekening.


Schoonmaken

Op de dag van vertrek, laat u uw accommodatie achter in dezelfde staat als u die aantrof. De keuken en barbecue, met alle benodigdheden moeten schoon zijn en op de plek liggen waar ze horen. U hoeft niet stof te zuigen of te boenen, want de eindschoonmaak is inbegrepen in de prijs. Wel moet alles netjes worden teruggezet op de plaats zoals u het aantrof bij aankomst. Als dit niet het geval is, zijn wij verplicht € 100,- of meer te rekenen, het bedrag hangt van uw accommodatie af en hoe het achtergelaten is.


Sleutels

In het geval van verlies of zoekraken van de sleutels zullen de kosten van vervanging hiervan aan u worden doorberekend. Houd er rekening mee dat dit soms een dure aangelegenheid kan zijn vanwege het vervangen van sloten en de aanschaf van nieuwe sleutel- en alarm sets.


Meubels en andere bezittingen

Het is verboden om meubilair te verwijderen of andere interieurwijzigingen naar eigen smaak door te voeren. De huurder zal de vakantiewoning aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in onze omschrijving. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder met de goedkeuring van de eigenaar. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen. In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder. De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand. Verstoppingen: De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, wc's, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.


Capaciteit en bezetting

Elk huis is ingesteld voor een bepaald en maximum aantal personen. Het zal niet worden toegelaten om het aantal bewoners (dat is doorgegeven en bij de beschrijving van het huis online te vinden is ) te overschrijden. De gasten zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor het aantal bewoners. In het geval dat u zich hier niet aan houdt, hebben wij het recht om passende maatregelen te nemen: ontruimen van het huis en/of aanvullende kosten. Aanvullende kosten zijn minimaal €150,- per persoon per nacht.


Verzekering

Het is aan te raden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.


Annulering

Elke annulering dient zo spoedig mogelijk per e-mail medegedeeld te worden en zal kosten met zich meebrengen. In geval van No Show, bedragen de kosten 100 % van de huursom en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.
De kosten voor annulering worden verder berekend als volgt:

  • meer dan 42 dagen voor aankomst: Het bedrag van de aanbetaling. (afhankelijk van het huis is dit 30% of 50%, dit vindt u op de pagina van het huis dat u heeft gehuurd en op de aanbetalingsopdracht)
  • tussen 42 en 28 dagen voor aankomst: 60% van de huursom
  • vanaf 28 dagen voor aankomst: 100% van de huursom.

Het is niet mogelijk om op een later tijdstip een huis om te ruilen voor een ander huis. De annuleringsregeling blijft van kracht.


Klachten:

Alle vakantiewoningen die door ons zijn geselecteerd voldoen aan de door ons gestelde normen, rekening houdend met de lokale smaak qua inrichting. Als er naar uw mening iets niet in orde is met de vakantiewoning, neem dan ter plekke direct contact op met uw lokale contactpersoon. Wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost, neem dan direct telefonisch contact met ons op (020- 6825421). Wij zullen dan alles in het werk stellen om de klacht snel en naar ieders tevredenheid op te lossen. Verlaat u de accommodatie zonder voorafgaande goedkeuring van ons dan vervalt elk recht op schadevergoeding. Mocht u toch nog gegronde klachten hebben dan dient u die ter plekke schriftelijk kenbaar te maken aan ons lokale contactpersoon. Binnen 14 dagen na terugkomst in Nederland dient u de klacht schriftelijk per aangetekende brief aan One of a Kind Travel toe te sturen. Indien wij niets van u hebben vernomen tijdens uw verblijf en u ter plekke geen schriftelijke klacht heeft ingediend, kunnen wij de klacht niet in behandeling nemen.


Prijzen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment prijzen te wijzigen op de site. U kunt geen rechten ontlenen aan de prijzen van de huizen zoals deze op de site staan of stonden vermeld.

Kosten voor een babybedje zijn € 5,- per dag en voor een babystoeltje € 2,50 per dag.


Plaatsing woning op de onze kaart

Het groene pijltje op de interactieve kaart geeft aan waar de woning zich bij benadering bevindt. De exacte locatie van het de woning kan wat afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de plaatsing van dit pijltje op de kaart.