...

Privacy statement & Cookiebeleid One of a Kind Travel BV

Privacy statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een huis huurt via www.huishurenibiza.nl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer: One of a Kind Travel B.V.

Adres: Kloosterstraat 38 

Postcode + woonplaats: 1398 AM Muiden

E-mail: info@huishurenibiza.nl

Telefoonnummer: +31 (0) 20 6825421

KvK: 77856902

One of a Kind Travel B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de huurdersadministratie en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. One of a Kind Travel is verantwoordelijke in de zin van de AVG. One of a Kind Travel B.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens One of a Kind Travel, waaronder www.huishurenibiza.nl.

One of a Kind Travel verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de huurdersadministratie, de uitvoering van de overeenkomst, verhuur van auto’s en andere activiteiten, het incasseren van huurgelden en borgsommen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door One of a Kind Travel opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de bemiddeling door One of a Kind Travel tussen huurder en verhuurder of huurder en aanbieder. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor One of a Kind Travel om de overeenkomst uit te voeren.

One of a Kind Travel gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt One of a Kind Travel altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door One of a Kind Travel worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 • voor het huren van een huis: uw naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer(s), nationaliteit en paspoortnummer; Tevens, de volgende gegevens van alle mede-reizigers boven de 16 jaar oud: Naam, nationaliteit en paspoortnummer;
 • voor het doen van een aanvraag: uw e-mailadres en naam;
 • voor het reserveren van een door One of a Kind Travel aangeboden activiteit: uw e-mailadres, uw naam en uw telefoonnummer;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven (indien gewenst): uw e-mailadres en uw naam;
 • ter controle van anti-misbruik bij het huren van een auto zonder dat u een huis heeft gehuurd: (indien noodzakelijk): uw e-mailadres en naam en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • voor het verhuren van uw huis: uw naam, adres, postcode, woonplaats, woonland, e-mailadres, telefoonnummer(s), nationaliteit, BTW/NIE-nummer, bankrekeningnummer, kadastraal nummer van het betreffende huis.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@huishurenibiza.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 • in het geval van de verhuur of overige activiteiten: Na de huurperiode op 31 januari met uitzondering van naam en e-mailadres. Naam en e-mailadres na wederopzegging;
 • in het geval van een aanvraag: na 1 jaar;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;
 • in het geval van anti-misbruikcontrole: onmiddellijk nadat het identiteitsbewijs is gecontroleerd;
 • in het geval van de verhuur van uw huis: na wederopzegging

Voor het juist laten verlopen van de verhuur en andere activiteiten maakt One of a Kind Travel gebruik van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor One of a Kind Travel. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor de verhuur van accomodaties bemiddelt One of a Kind Travel tussen huurder en verhuurder. Persoonsgegevens zullen worden medegedeeld, voor zover noodzakelijk, aan de verhuurder van de accommodatie. Uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt aan en worden opgeslagen door de verhuurder zolang dit noodzakelijk is voor het verhuren van de accommodatie.

Op het leveren van overige activiteiten, autoverhuur daaronder begrepen, waarbij One of a Kind Travel bemiddelt tussen aanbieder en huurder, zijn de algemene voorwaarden, het privacystatement en cookiebeleid van de betreffende aanbieder van toepassing. De persoonsgegevens, noodzakelijk voor het leveren van de activiteiten, zullen door One of a Kind Travel worden overgedragen aan de betreffende aanbieder. De aanbieders van overige activiteiten, de autoverhuurders daaronder begrepen, zijn mede-verantwoordelijke in de zin van de AVG. One of a Kind Travel is niet verantwoordelijk voor de op juiste wijze opslaan van uw persoonsgegevens door de aanbieders en autoverhuurders, nadat One of a Kind Travel uw persoonsgegevens aan de aanbieder heeft verstrekt.

Slechts wanneer u persoonsgegevens achterlaat bij het specifiek voor de aanbieder bestemde modelformulier op de site, worden deze verstrekt aan de betreffende aanbieder. De door u achtergelaten persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de aanbieder in wiens activiteit u geïnteresseerd bent.

De volgende aanbieders leveren activiteiten aan One of a Kind Travel:

 1. Autoverhuurbedrijf “Isla Blanca”
 2. Autoverhuurbedrijf “Motoluis”
 3. Private Transfer “Ibiza on Time”
 4. Boot huren Catamaran: Privé aanbieder
 5. Boot huren Zeilboot: Privé aanbieder
 6. Boot huren Horizon 260: Privé aanbieder
 7. Boot huren Salvador: Privé aanbieder
 8. Boot huren Fjord 40: Privé aanbieder
 9. Boot huren Riva Rivale 52: Privé aanbieder
 10. Boot huren Continental Tender 50: Privé aanbieder
 11. Boot huren Vanquish 48: Privé aanbieder
 12. Openlucht Bioscoop “Cinema Paradiso”
 13. Privé kok “Menno”
 14. Privé kok “Benjamin”
 15. Privé kok “The Chef”
 16. Privé bar “Silver Bar”
 17. Zwemles “Children of the Water”
 18. Fotograaf “Tamas Kooning Lansbergen”
 19. Fietsverhuurbedrijf “Kandani”
 20. “Anfibios” Duiken
 21. Wandeltochten “Walking Ibiza”
 22. Outdoor activiteiten “Rockid Ibiza”
 23. Kinderopvang “DayClairy Nanny Services”
 24. Yoga en pilates “The workout Club Ibiza”
 25. “Carly Kershaw Fitness”
 26. Nails en beauty “Boom Ibiza”
 27. Beveiliging “Prot Service”

Voor het innen van (huur)gelden maakt One of a Kind Travel gebruik van externe payment providers wanneer er met creditcard betaald wordt. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de (huur)gelden worden verstrekt aan de payment providers. De externe payment providers zijn:

 • EMS
 • Buckaroo
 • Mollie

Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt One of a Kind Travel gebruik van externe E-mail Service Provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekt aan de E-mail Service Provider. De externe E-mail Service Provider is:

 • Mailchimp

Het staat One of a Kind Travel vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van One of a Kind Travel ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van One of a Kind Travel B.V.. In ieder geval wordt opgenomen op de zwarte lijst personen die:

 • bewust en herhaaldelijk geluidsoverlast veroorzaken in of rondom één van de accomodaties;
 • in strijd met de algemene voorwaarden illegale feesten of partijen organiseren in of rondom één van de accomodaties;
 • ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van One of a Kind Travel B.V.;
 • bewust dusdanige schade hebben aangericht aan het verhuurde dat minimaal de gehele borgsom is ingehouden;
 • op andere wijze niet van onbesproken gedrag zijn. 

Het staat One of a Kind Travel daarnaast vrij personen van de site te weren die op bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemelde zwarte lijsten staan. In het bijzonder de zwarte lijst Hotel Security Management.

Cookiebeleid

De websites van One of a Kind Travel B.V. gebruiken cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies). Hiermee worden via uw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld.

One of a Kind Travel maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Daarnaast maakt One of a Kind Travel B.V. gebruik van cookies waar u van te voren toestemming voor moet geven. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat op een bepaalde wijze met cookies wordt omgegaan. Zo is het mogelijk om nooit cookies te accepteren, cookies alleen te accepteren van de website die u bezoekt en niet van andere domeinen. Dit kan mogelijk consequenties hebben voor de gebruiksmogelijkheden of –ervaring van de website. Bij vragen over cookies kun u terecht bij One of a Kind Travel B.V..

One of a Kind Travel maakt gebruik van de volgende cookies:

_ga                                        

Zijn statistiek cookies voor Google analytics. De duur van de cookies is 2 Jaar. Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.

_gid               

Zijn statistiek cookies voor Google Analytics. De duur van de cookies is 1 dag. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_uetsid

Zijn advertentie cookies voor Microsoft Bing. De duur van de cookies is 1 dag. Wordt gebruikt om de pagina’s die u bekijkt bij te houden om relevante advertenties te tonen in Microsoft Bing zoekmachine.

Cookiealert                

Zijn gebruiker configuratie cookies voor HuisHurenIbiza. De duur van de cookies is 1 jaar. Geeft aan dat de gebruiker is akkoord gegaan met de cooking policy van de website.

hl

Cookies ten behoeve van websiteconfiguratie voor HuisHurenIbiza. De duur van de cookies is 1 dag. Wordt gebruikt om de taal van de website bij te houden.

PHPSESSID

Cookies ten behoeve van websiteconfiguratie voor HuisHurenIbiza. De duur van de cookies is 1 dag. Deze cookie houdt uw huidige sessie op de website bij.

RECENT_HOUSES

Zijn gebruikers gedrag cookies voor HuisHurenIbiza. De duur van de cookies is 2 Weken. Wordt gebruikt om door u bekeken huizen bij te houden. Op die manier kunt u de huizen die u net bekeken heeft zien in de rechterkolom op onze website. 

_dc_gtm_UA-16444249-28

Is een GTM configuratie voor Google Tag Maneger. De duur van de cookies is 1 dag. Wordt gebruikt voor de configuratie van Google Tag Manager. 

_dc_gtm_UA-48952943-1

Is een GTM configuratie voor Google Tag Maneger. De duur van de cookies is 1 dag. Wordt gebruikt voor de configuratie van Google Tag Manager.

_dc_gtm_UA-16444249-5

Is een GTM configuratie voor Google Tag Maneger. De duur van de cookies is 1 dag. Wordt gebruikt voor de configuratie van Google Tag Manager. 

__atuvc

Is een AddThis configuratie voor AddThis. De duur van de cookie is 22 maanden. Wordt gebruikt voor AddThis om een bezoek van de gebruiker te registreren.

_hjIncludedInSample

Zijn gebruikers gedrag cookies voor HotJar. De duur van de cookies is 1 jaar. Wordt gebruikt om anonieme data over het gedrag van de gebruikers op de website te verzamelen.

Scroll naar boven

San Miguel Ibiza